Все по-често срещано явление през последните години са т.нар. смесени бракове. Динамичният начин на живот, пътуванията извън границите на страната са едни от малкото причини, за да се модернизира не само начинът на живот, но и бракът.

Все по-често ставаме свидетели на такъв тип сватби. И въпреки това, е интересен фактът, че в рамките на ЕС най-малко смесени бракове се осъществяват в България и Румъния. Двойката, която става част от статистиката на смесените бракове, както се очаква, е космополитна, модерна, пътуваща и вечно търсеща. Такива млади семейства обикновено имат много приятели чужденци, опитвали са различна кухня, слушали са разнообразна музика. Казано накратко такива хора са белязани от духа на глобализацията. Тези фактори са пряко свързани и със самата сватба. За да организираш сватбено тържество за повече от една, а защо не и две националности е несъмнено по-трудна инициатива, изискваща повече време и съображения.

 

Булката от български произход

Може би най-важният фактор е езикът, който използват както младоженците, така и техните гости. Ако приемем, че булката е от български произход, сватбата на българска територия, съответно и голяма част от гостите имат за майчин език българският, но младоженецът е чужденец и неговото семейство и приятели са такива, е добре церемонията да протече на двата езика, за да могат всички гости да разбират това, което се случва и да бъдат част от събитието. Не би било странно ако на такъв тип сватби кумът и кумата също са чужденци. Както знаем речта на кума заема особено място на всяка сватбена церемония. В този случай е добре да има лице, което да превежда всяка негова дума, защото въздействието на речта му в неизолирани случаи има емоционално въздействие както върху младоженците, така и върху техните гости. Независимо от факта, че английският език последните години се възприема като интернационален, винаги ще има присъстващи, които няма да го владеят, или дори и да го владеят няма да осмислят автентичното послание, което носи речта. За тази цел може да се използва както специализирано лице-преводач, така и някой от гостите, който владее конкретният език перфектно.

 

Каква да бъде музиката

Музиката е другият елемент, който оказва ключово влияние върху всяко сватбено празненство. Особеното тук е, че когато се касае за смесени бракове, както на ниво религии, така и на националност, музиката би следвало да е разнообразна и балансирана. Музиката говори не само за предпочитанията на младоженците към определения жанр, но и носи информация за културата на дадена националност. И все пак, младоженците са тези, чиято работа е да изготвят внимателно своята музикална листа за тържеството, защото музикалното оформление е едно от нещата, които имат най-голямо значение на такива поводи.

 

Бракът като смесица от култури

На всяка сватба, в която главните действащи лица са граждани на света, се очаква да има смесване на обичаи и културни практики. Най-интересното смесване на обичаи може да наблюдаваме, когато в свещен съюз влизат хора от различни религии. Например при брак между мюсюлманин и християнка е възможно да присъства както червеният шал,с който се наметва булката(практика,характерна при мюсюлманите), така и акта с разчупването на питата, преминавате на младоженците под трите ленти, със символно значение, което от своя страна е ритуална практика,пръсъща на християнската традиция. Подобни ритуални прояви илюстрират взаимодействие на различните култури, модернизирането начина на живот, както и потвърждават тезата, че за любовта няма граници.

Не е задължително младоженците да са от различен етнос или да изповядват различна религия, за да има наличие на чужди обичаи. Последните няколко години е изключително модерно булката да има по няколко шаферки, което не е български обичай. На някои от българските сватби го има и моментът с хвърлянето на жартиера на булката, това също е практика заимствана от американците.

 

Интересни факта за смесените бракове:

За последните пет години в България са регистрирани около 10 хиляди смесени брака.През изминалата години са регистрирани най-малък брой смесени бракове-едва 1 349.

Най-много са регистрирани бракове между българки и чужденци - средно по 1 700 на година, докато българите, които се женят за чужденки са около 600 на година.

В цяла Европа за периода 2008-2010 г. средно един на всеки 12 сключени брака е смесен, отчита изследване на Евростат.

Най-високи нива на сключени смесени бракове са регистрирани в Швейцария и Латвия-над 20 на сто, Люксембург-18 на сто, Кипър, Франция и Германия-около 15 на сто.

Ниски нива на сключени смесени бракове, освен в Румъния и България, се отчитат още в Полша, Словакия, Унгария и Италия.