ГРАЖДАНСКИ БРАК


Според семейния кодекс на Република България само гражданският брак, сключен във формата, предписана от този кодекс, поражда последиците, които законите свързват с брака. Религиозният обред няма правно действие. Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние. Встъпващите в брак избират свободно общината, в която да сключат брак. Бракът се сключва публично на място, определено от кмета на общината. Бракът може дабъде сключен и на друго място по преценка на длъжностното лице по гражданското състояние при наличие на уважителни причини.


СОФИЯ
СТОЛИЧЕН ДОМ ЗА РАДОСТНИ ОБРЕДИ е централното бюро, в което става записването на бъдещите младоженци.
ул. Кракра 2А, ет.1, тел: 981 26 28, www.sofia-svatbi.info
ОБРЕДНИ ЗАЛИ
зала Триадица, бул. Витоша 15, тел: 986 17 19
зала Красно село – Хиподрума, бул. Цар Борис III 41, тел: 952 01 30
зала Средец, ул. Леге 6, тeл: 986 28 76
зала Оборище, ул. Кракра 2А, тел: 846 72 56
зала Сердика, площад Лъвов мост N3, тел: 831 30 64
зала Студентска, бул. Г. М. Димитров 37, тел: 870 9110
зала Възраждане, ул. Овче поле 102, тел: 829 40 61
Пловдив - Централен дом на младоженците, ул. Хр. Г. Данов 36, тел: 032 63 12 13
В стария град - “Пълдин” - ул. “Съборна” №23, тел.: 032 62 22 65
Варна - Обреден дом, ул. Крали Марко 3, тел: 052 639 380
Асеновград - пл. Акад. Николай Хайтов 2 (старата община), тел.: 0331/ 382 03
Благоевград - пл. Г. Измирлиев 1, тел. 073 27069
Белене - ул. България 35, тел. 0658 21005
Берковица - ул. Николаевска 5, тел. 0953 2098
Бургас - ул. Вардар №1 056 81 33 68
Бяла - ул. В. Левски, тел. 0817 74704
Бяла Слатина пл. Демокрация 1, тел. 0915 4056
Велико Търново - пл. Майка България 2, тел. 062 621735
Видин - ул. Екзарх Йосиф I 23, тел. 094 600 703
Враца - ул. Ив. Цветков 19, тел. 092 62 01 90
Габрово – ул. Николаевска 53
Горна Оряховица - пл. Г. Измирлиев 4, тел. 0618 64478
Гоце Делчев - ул. Царица Йоанна 2, тел. 0751 23205
Добрич - ул. Адр. Будевска 1, тел. 058 602 847
Дупница - ж.к. Развесена Върба, тел. 0701 31045
Карлово – пл. Васил Левски 3, тел. 0335 969 20
Кнежа - ул. М. Боев, тел. 0913 22965
Кюстендил - ул. Демокрация 40, тел. 078 29179
Кърджали - ул. Отец Паисий 4, тел. 0361 62 698
Ловеч - бул. България 1, тел. 068 25745
Луковит - ул. Възраждане 73, ет. 1, тел. 06971524-64
Монтана - бул. 3 Март 140, тел. 096 29088
Нова Загора - пл. Свобода 5, тел. 0457 65 621
Омуртаг - ул. В. Левски 2, тел. 0605 4218
Пазарджик - ул. Екзарх Йосиф 4, тел. 034 445434
Петрич - ул. Отец Паисий 23, тел. 0745 23551
Поморие - ул. Цар Калоян 1, тел. 059 65875
Перник - ул. Кракра 23 тел. 076 60 29 05
Плевен - пл. Възраждане №1, ст. 218, тел. 064 800 514
Разград - ул. Г. С. Раковски 14, тел. 0842 9650
Русе - ул. Т. Кърджиев 4, тел. 082 825603
Раднево - ул. Тачо Даскалов 1, тел. 0417 82330
Радомир - пл. Свобода, тел. 0777 3570
Разлог - ул. Шейново 8, тел. 0747 5204
Сандански - бул. Свобода, тел. 0746 30480
Свиленград - бул. България 32
Стара Загора - бул. Руски 36, тел. 042 600 338
Самоков - бул. Македония 34, тел. 0722 60097
Смолян - бул. България 12, тел. 0301 23037
Силистра - ул. П. Мутафчиев 87, тел. 086 25111
Сливен - бул. Цар Освободител 1, тел. 0446 62155
Тополовград - пл. Освобождение 1, тел. 0470 2896
Търговище - ул. Св. Св. Кирил И Методий 3, тел. 0601 66552
Хасково - ул. Македония 12, тел. 038 664694
Чирпан - ул. Петър Неделчев 6, тел. 041 66304
Червен Бряг - ул. Антим I 1, тел. 065 94200
Ямбол - ул. Славянска 4, тел. 046 663898