Необходими документи за записване

Двете лични карти на младоженците.

 

Необходими документи за сключване на граждански брак

1. Двете лични карти на младоженците
2. Декларация (получава се в сватбеното бюро)
3. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването.
Задължително се извеждат и подпечатват.
4. Фактура за озвучаване на сватбеното тържество
5. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от райония съд.
6. Младоженците със семейно положение разведен/а/ да носят последното бракоразводно решение
7. Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/ да носят съответния документ.
В деня на Вашата сватба трябва да бъдете в обредната зала заедно с кумовете си 10 мин преди уговорения час.
Носете със себе си:
• двете лични карти
• сватбени пръстени
• ритуални чаши
• шампанскo